Bıldırcın Kuluçka Makinası

kuluçka makinelerine döllü yumurta konularak üretimi yapılır. Bu yöntem tavuk yetiştiriciliği yöntemiyle hemen hemen aynıdır. Yumurtanın döllülük oranı yüksek olmalıdır bu nedenle bir erkek bıldırcına en çok iki veya üç dişi bıldırcın düşmelidir. Bu durum döllü yumurta oranını artırmaktadır. Kuluçka makinesinin geliştirme bölümüne konan yumurtalar on beş gün makine içinde kalır ve on yedinci günden itibaren yumurtalar çatlamaya başlar. Bu işlem sonrasında civcivlerin çıkması bir veya iki gün içinde tamamlanır.
Kuluçka makinesinin bıldırcın yumurtasından civciv çıkaracak özelliğe sahip olması gerekir ve günde en az dört kere yumurtaların makine tarafından çevrilmesi gerekmektedir. Kuluçka makinası ile bıldırcınları üretmek için makinada Dört koşulun uygun biçimde yerine getirilmesi gerkir. Bunlar sıcaklık ,nem,havalandırma ve çevirmedir. Bıldırcınlarda kuluçka süresi 17-18 gündür. Makinanın Kuluçkalık bölmesinde sıcaklık 37,5 0 C olmalıdır. Son iki günde sıcaklık 1 0 C kadar düşürülebilir. Sıcaklık ve Nemden başka Makine ile havalandırma ve yumurtaların çevrilmesi de gereklidir. Havalandırma Makinanın üst kesiminde bulunan bir yada birkaç havlandırma deliği yada penceresi ile sağlanır. Makinanın içine yerleştirilen bir Vantilatör yardımı ile Pis havanın çıkması ve temiz havanın girmesi gerçekleştirilir. Kuluçka süresinin ilk 14 gününde yumurtalar her 2-4 saatte bir kez yada günde en az 5 kez çevrilmelidir. Otomatik çevirme yapılacaksa saatte bir kez yapılmalıdır. Son iki gününde Yumurtalar Çıkış bölmesinde tutulurlar